Diploma uitreiking SIM-LeerWerkFabriek bij Meerssen Papier

Hieronder een video van de diploma uitreiking SIM-LeerWerkFabriek bij Meerssen Papier.

De operators behaalden hier hun waardevolle MBO Diploma. 

Trigos link video SimLeerWerkFabriek