Skip to main content

Diensten TRIGOS Support

 • Competentie- en talentontwikkeling voor uw personeel
 • Werkplekinstructies en trainingen
 • Certificatie en kwalificatie

Personeel

TRIGOS Support ondersteunt uw organisatie bij het vrijmaken en benutten van menselijk potentieel, zodat uw mensen en teams samen de gewenste resultaten gaan realiseren en zich tegelijkertijd blijven ontwikkelen terwijl de kennis en ervaring geborgd wordt.

TRIGOS iStock 000004637317

Ontwikkeling
Dit doen we door werkplektrainingen, maar ook door ontwikkeling van uw medewerkers, hun competenties en talenten. Wij brengen alle opleidingsbehoeften in kaart en vullen deze in via werkplektrainingen of cursussen. We geven aan welke opleidingen noodzakelijk zijn (de must haves) en kijken gelijktijdig naar de opleidingen die de competenties en talenten van uw medewerkers verder ontwikkelen.

Om de opgedane kennis te waarborgen, ondersteunt TRIGOS Support uw organisatie bij het analyseren van werkprocessen en opstellen van werkinstructies en het Werkplek Informatie Systeem (WIS).

Werkplektrainingen
TRIGOS Support is sterk in het ontwikkelen van werkplektrainingen. Uit ervaring weten we dat de toegevoegde waarde van training on the job of in-company trainingen groot is.

Mede dankzij partnerships met professionele en erkende opleidingsinstituten, is TRIGOS Support in staat uw medewerkers optimaal te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan vakopleidingen, productie- en procestrainingen, managementontwikkelings-trajecten, kwaliteitszorg- of KAM-trajecten.

Speciaal voor Productieoperators heeft TRIGOS Support een MBO-Vakopleiding ontwikkeld. Deze basisopleiding kan gemakkelijk worden uitgebreid met met de belangrijke onderdelen voor uw bedrijfsvoering.

TRIGOS iStock 000018642735

Bijvoorbeeld: onderhoud, World Class Manufacturing, HACCP, veiligheid of communicatie. Deze onderwerpen worden ingepast, gebruikmakend van de specifieke werkplek instructies (SOP’s). Met deze extra onderdelen, de blended e-learning methodiek en de herkenbaarheid in het eigen werk, is het een Operatoropleiding die niet extra belastend is voor uw medewerker en uw organisatie.

TRIGOS personeel Unsplash Rawpixel 01

Instroom, door- en uitstroom
Naast opleiding en training, biedt TRIGOS Support uw organisatie flexibele ondersteuning bij de in-, door- en uitstroom van uw personeel. Zo beschikt u over voldoende en gekwalificeerde medewerkers, worden zij ontwikkeld en als u medewerkers moet laten uitstromen, bieden we loopbaanadvies- en begeleidingstrajecten naar ander werk.

Laat geen kansen liggen, maar benut het talent van uw medewerkers. U realiseert niet alleen uw doelstellingen, maar u beschikt ook over gekwalificeerde, optimaal inzetbare en gemotiveerde medewerkers. Maak kennis met TRIGOS Support en bel ons voor een afspraak.

Werkprocessen

TRIGOS Support ondersteunt industriële en niet-industriële organisaties bij het realiseren van rendementsverbeteringen en optimaal inzetbare medewerkers door:

 • Implementatie, borging en toegankelijk maken van de gewenste en noodzakelijke kennis van uw medewerkers
 • inventarisatie van werkprocessen
 • optimalisatie en eliminatie van verspillingen in de werkprocessen

TRIGOS werkprocessen Unsplash RawPixel 04

Slimmer werken / Sociale Innovatie
Met de steeds veranderende markten is het vergroten van de slagkracht van uw organisatie cruciaal. Slimmer werken is dan de juiste oplossing. TRIGOS Support is deskundig en ervaren als het gaat om blijvende werkplek- en procesoptimalisatie.

TRIGOS werkprocessen Unsplash DanielVogel 03

Door analyse van de werkplek, het opstellen van werkinstructies en borging van noodzakelijke kennis en vaardigheden, ondersteunt TRIGOS Support uw organisatie als externe facilitator, bij het bereiken van de gewenste bedrijfsresultaten.

Wij zetten theorie om naar praktijkoplossingen die de kwaliteit en efficiency blijvend verbeteren.

WIOP: Werkplek Informatie & Ontwikkel Programma
TRIGOS Support biedt met deze succesvolle methodiek een oplossing voor het effectief realiseren van werkplek gerelateerde competentieontwikkeling. Het programma verzamelt, borgt en maakt de kennis van ervaren medewerkers toegankelijk.

WIS: Werkplek Informatie Systeem
Wist u dat slechts 30% van de kennis in de hoofden van uw medewerkers beschikbaar is voor de hele organisatie?

WIS, het Werkplek Informatie Systeem, is een onderdeel van het Werkplek Informatie & Ontwikkel Programma.
Hierdoor bent u niet alleen verzekerd van verzameling en waarborging van alle kennis, maar staat het systeem ook garant voor digitale toegankelijkheid en overdraagbaarheid. Uw medewerkers beschikken moeiteloos over de juiste kennis!

TRIGOS werkprocessen Unsplash RawPixel 01

TRIGOS Support realiseert optimale informatie- en kennisstromen. In combinatie met het ontwikkelen van uw medewerkers realiseert u uw doelstellingen met behoud van kennis, gekwalificeerde én gemotiveerde medewerkers.


Werkplek Kennis Management

Personeels- en Kennisontwikkeling op de Werkplek

WILM ® Werkplek Informatie & Leer Methodiek

Toepassing Kennismanagement in bedrijven tot op de werkplek:

Het borgen van aanwezige kennis en ervaring is één van de belangrijkste zaken om als organisatie te overleven, want Kennis DELEN is Kennis VERMENIGVULDIGEN.

TRIGOS werkprocessen Unsplash RawPixel 05

Impliciete kennis (de ‘stille’-, bedrijfsspecifieke- en functiespecifieke ervaringskennis) ophalen, in kaart brengen, beschrijven, procedures ontwikkelen voor het genereren, beheren, de overdracht van deze kennis en het vastleggen in (digitale) informatie systemen.

Kennismanagement is het borgen van aanwezige kennis, kennisdeling als ook de overdracht hiervan. Door deze kennisoverdracht maakt iedere afdeling, werkplek en medewerker integraal onderdeel uit van de bedrijfscultuur.

TRIGOS werkprocessen Unsplash RawPixel 02

Kennisdeling en -transfer tussen medewerkers onderling:

 • In arbeidsorganisaties gebeurt kennisdeling binnen teams op relatief natuurlijke wijze, maar onvoldoende over de grenzen van teams, afdelingen en werkplekken heen.
  Goede interactie en kennis binnen een team zal niet automatisch naar een ander team overgedragen worden aangezien er in teams een bepaalde groepscohesie is en tussen de teams en afdelingen onderling veelal ook een zekere competitie bestaat.
 • Door onderzoek is vastgesteld dat een bedrijf middelen en systemen en toegang tot informatie, kennis en expertise moet faciliteren. Bestaande en nieuwe kennis wordt vastgelegd in kennisbronnen en informatiesystemen en up to date gehouden door borging en zorgsystemen.

TRIGOS Support heeft als oplossing WILM ® ontwikkeld.

 • Het implementeren van Kennismanagement met de inmiddels beproefde WILM ® – Werkplek Informatie & Leer Methodiek is een duurzaam en zeer effectief traject in het borgen en overdragen van de aanwezige impliciete kennis.

WILM ® wordt toegepast bij o.a. Sappi Limburg, Koninklijke Mosa en BRB-International.

 • Werkwijze: Het netwerk van kennisdragers binnen de organisatie in kaart brengen. Kennisdragende medewerkers zijn de
  belangrijkste bronnen om impliciete kennis expliciet te maken.
 • Informatie / Kennis moet Just-in-Case en Just-in-Time op de werkplek On-the-Job beschikbaar te zijn.
  Het is essentieel dat kennisborging een breed aanvaarde cultuur is over de afdelingen heen en tussen de medewerkers onderling (lerende organisatie).
  Als medewerkers actief betrokken worden bij ‘Kennisoverdracht’ zal men een grotere bereidheid en betrokkenheid tonen om vooral hun eigen impliciete kennis te borgen en te delen en dus te vermenigvuldigen.

WILM1

WILM ® als LCMS, Open Source (e)Learning & Content Management Systeem WILM ®
is de basis voor maatwerk oplossingen met gebruik ILIAS - Open Source Software.

WILM ® zorgt voor de efficiënte creatie van werkplek gerichte cursussen, trainingen en trainingsmaterialen. Het biedt gestandaardiseerde functionaliteiten voor het leren en het beheren van het leerproces, zoals geïntegreerde navigatie en administratie.

Download bovenstaande informatie hier als PDF
Referentie: download BRB Nieuwsbrief over Trigos Werkplek Kennismanagement.
Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.